Casinos Bitcoin

Bitcoin a Casinos Ar-lein

I’r rhai sy’n newydd i bitcoins, mae hwn yn arian rhithwir sydd bellach ar gael ar-lein. Mae’n un o’r ffurfiau mwyaf cyffredin a phoblogaidd o cryptocurrency. Yn seiliedig ar ei boblogrwydd, mae llawer o gasinos bellach yn ei ddefnyddio fel opsiwn ar gyfer adneuo a thynnu arian yn ôl. Rheswm arall mae cymaint o gasinos yn mabwysiadu cryptocurrency fel Bitcoin yw ei fod mor gyfleus a chyflym a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer adneuon a thynnu arian yn ôl.

Beth yw Bitcoin Casinos

Casinos Bitcoin yw’r casinos hynny sydd bellach yn cynnig bitcoins fel opsiwn arall i chwaraewyr ariannu eu cyfrifon. Yr hyn sy’n gwneud bitcoin mor wahanol yw nad oes un sefydliad fel banc sy’n ei oruchwylio. Mae’n arian cyfred a ddefnyddir rhwng cyfoedion. Y ffordd y cânt eu trosglwyddo yw trwy ddefnyddio cyfeiriadau sydd wedi’u dynodi ar gyfer defnydd bitcoin. Mae’r rhain yn gyfeiriadau cymhleth sy’n cynnwys rhifau a chymeriadau.

Er bod rhai casinos sy’n derbyn bitcoins fel math o daliad sy’n gasinos hybrid, mae yna rai casinos sydd wedi’u dynodi’n llwyr i adneuon a thynnu arian yn ôl bitcoin yn unig. Bydd y casinos hybrid yn derbyn bitcoins ar gyfer blaendal ac yna’n trosi’r gwerth yn arian cyfred safonol. Bydd tynnu arian yn cael ei drosglwyddo i’r cyfeiriad bitcoin a ddarperir y mae’r chwaraewr yn ei roi.

Casinos ar-lein yn derbyn Bitcoins yn y DU

Sut i Gael Bitcoins

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bitcoins fel cryptocurrency, maent am wybod sut y gallant gael y bitcoins. Bydd yn rhaid iddynt brynu’r rhain, a gallant ddefnyddio gwasanaethau cyfnewid fel Kraken, BTC-e, neu Bitstamp fel eu hadnodd. I dderbyn y bitcoins, gellir eu hariannu gyda throsglwyddiad banc neu ddefnyddio adnoddau fel SEPA, ACH neu drosglwyddiad gwifren. Gyda rhywfaint o ymchwil, gall prynwyr sydd â diddordeb opsiynau eraill ar gyfer talu am bitcoins fel rhai cardiau credyd, neu rai darparwyr e-waled. Efallai y bydd cyfle hyd yn oed i ddefnyddio talebau talu.

Sut i Adneuo i’ch Cyfrif Casino

Mae’r broses i adneuo bitcoins i mewn i casino bitcoin yn gymharol syml. Yn gyntaf, mae’r chwaraewr yn cofrestru gyda’r casino. Yna unwaith y gwnânt, byddant yn derbyn eu cyfeiriad bitcoin. Dyma’r cyfeiriad a ddefnyddir ar gyfer unrhyw un o’r trafodion bitcoin rhwng y chwaraewr a’r casino. Y broses nesaf yw cael y blockchain ar gyfer bitcoins i gadarnhau’r trafodiad. Fel arfer, nid oes llawer o oedi gyda hyn. A siarad yn gyffredinol, dylid ei gadarnhau o fewn yr awr. Ar ôl i’r broses hon ddigwydd, bydd yr arian yn ei ddangos yng nghyfrif casino y chwaraewr, ac maent yn barod i fwynhau’r hwyl y mae’r casino yn aros amdanynt.

Yr hyn na ddylai chwaraewyr ei anghofio am y naill na’r llall yw sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw fonysau casino sy’n cael eu cynnig. Dylent fod ar gael ar gyfer adneuwyr bitcoin yn union fel y maent ar gyfer unrhyw adneuwyr eraill. Bydd gwobr o lawer gwaith y taliadau bonws yn rhoi cyfle i chwaraewyr chwarae gyda rhywfaint o arian am ddim.

Sut i Arian Allan Eich Enillion?

Bydd adneuwr bitcoin yn gweld bod cyfnewid eu buddugoliaethau yr un mor hawdd ag yr oedd i’w adneuo. Rhaid i’r chwaraewr anfon y darnau arian i’w gyfeiriad gwasanaeth cyfnewid dynodedig. Yna gwerthir y darnau arian i’r gwasanaeth cyfnewid hwn ac yna trefnwch i’r arian gael ei dynnu ohonynt. Gall hyn fod ar ffurf trosglwyddiad banc neu rai o’r opsiynau eraill y gallant eu cynnig. Mae’r rhan fwyaf o arbenigwyr mewn bitcoins yn awgrymu gwneud dadlwythiad o waled bitcoin am ddim y dylid ei ddiogelu’n iawn gyda chyfrinair cryf. Dylai defnyddwyr Bitcoin hefyd fod yn ymwybodol bod amrywiadau yn digwydd ym mhrisiau bitcoin.

Beth yw’r Perks o Chwarae gyda Bitcoins?

Mae yna ddigon o fuddion gwych o ddefnyddio bitcoins i ariannu a thynnu’n ôl o gyfrif casino, fel:

  • Nid oes unrhyw dâl am y broses ar gyfer adneuo, ac mae’n hawdd iawn ei wneud. Heb os, mae hefyd yn ddull diogel a diogel iawn ar gyfer ariannu cyfrif casino. Nid yw’n anarferol i chwaraewyr sy’n defnyddio dulliau adneuo safonol orfod talu ffi am eu tynnu’n ôl oherwydd y prosesu. Gyda bitcoins, nid yw hyn yn broblem gan nad yw’r ffioedd hyn yn bodoli. Felly mae’n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill i’r casino a’r chwaraewr.
  • Nid oes unrhyw sefydliadau ffurfiol fel banciau na rheoliadau’r llywodraeth o ran bitcoins. Nid oes gan yr endidau hyn fynediad i’r cronfeydd, megis gallu rhewi’r cronfeydd, sydd bob amser yn bosibilrwydd gydag arian cyfred traddodiadol. Mae hwn yn fudd-dal sy’n bwysig i’r rhai sy’n mwynhau casinos ar-lein lle nad yw’n gyfreithiol yn eu gwlad i wneud hynny.
  • Mae anhysbysrwydd gamblo ar-lein yn fudd enfawr arall. Fel rheol, dim ond cyfeiriad e-bost a chyfrinair y mae casinos Bitcoin yn gofyn amdano. Fel arfer, nid oes unrhyw ofyniad i ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol.

Gemau yn Bitcoin Casinos

Yr hyn sy’n gyffrous yw bod Bitcoin Casinos, ar y cyfan, fel unrhyw casino ar-lein, sy’n golygu eu bod yn cynnig yr un mathau o gemau i gyd. Sy’n cynnwys y slotiau a’r gemau bwrdd. Mae’n debyg ei fod yn bresennol yn y casinos Bitcoin sy’n ddangosydd o chwarae teg. Gall chwaraewyr gadarnhau hyn trwy ddefnyddio rhifau adnabod bet ynghyd â gwybodaeth ychwanegol. Bydd hyn yn amrywio yn ôl pob safle casino Bitcoin.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu