Awgrymiadau Baccarat

Awgrymiadau Baccarat

Am flynyddoedd, mae’r gêm baccarat wedi meithrin yr awyr honno o soffistigedigrwydd a detholusrwydd. Nid yw’r ffilmiau sy’n cynnwys campau James Bond yn helpu chwaith gan ei fod hyd yn oed wedi helpu i adeiladu brandio’r gêm fwrdd fel un o’r gemau mwyaf cain i’w chwarae. Ac ers i’r gêm dybio awyr o soffistigedigrwydd, mae llawer o chwaraewyr o’r farn bod y gêm yn anodd ei chwarae. Oes, gellir chwarae’r gêm baccarat mewn lleoliadau a lleoliadau ritzy, ond nid yw’n golygu na allwch chi chwarae’r gêm hon mewn modd cyfforddus. Os ydych chi’n newydd i’r gêm a’ch bod chi am gynyddu eich siawns o ennill y brif wobr, yna rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n ystyried yr awgrymiadau canlynol a eglurir isod.

Tip Baccarat Rhif 1- Anghofiwch am y Clymu

Mae yna dri chanlyniad neu bet y gellir eu gwneud ar y bwrdd baccarat – gallwch chi betio ar y Chwaraewr, y Banciwr a Chlymu. O’r rhain, mae dau ganlyniad neu bet yn cynnwys ymyl tŷ isel a all weithio o’ch plaid. Mae gan y Banc ymyl tŷ 1.06%, ac mae gan ymyl y Chwaraewr ymyl tŷ 1.24%. Mae hyn yn golygu y gallwch golli 1.06 uned am bob 100 uned a chwaraeir ar Law’r Banc. Ac os ydych chi’n chwarae ochr y Chwaraewr, gallwch chi ddisgwyl colli 1.24 uned wagering am bob 100 uned a chwaraeir. Nawr, gadewch i ni siarad am y bet Clymu. Oeddech chi’n gwybod bod ymyl tŷ’r Clymu wedi’i gyfrifo ar 14.4%? Felly os ydych chi’n chwarae 100 o unedau betio mewn diwrnod, dylech chi ddisgwyl colledion o oddeutu 14.4 uned. Os ydych chi am wella’ch siawns o ennill yn y gêm baccarat, yna rydyn ni’n argymell eich bod chi’n hepgor y Clymu.

Tip Baccarat Rhif 2- Bet ar y Banciwr

Os byddwn yn hepgor y bet ar y Clymu, yna ble ddylech chi roi eich arian? Os ydych chi’n gwneud eich taith gyntaf i’r bwrdd baccarat, yna dylai’r bet gyntaf a phwysicaf y dylech ei wneud fod ar y Banciwr. Mae’r Banciwr yn cyflawni’r gwaith, a bydd yn ennill ychydig dros 50% o’r amser. Nawr i wneud iawn am hyn, mae disgwyl i’r chwaraewr buddugol dalu comisiwn 5%.

Tip Baccarat Rhif 3- Cadwch gyda’r Banciwr nes ei fod yn eich methu

Mae chwaraewyr profiadol yn gwybod gwerth tueddiadau a streipiau. Os byddwch chi’n sylwi bod y Banciwr yn mynd ar streak (neu fod canlyniad y Banciwr yn parhau i ddod allan), yna mae’n well ei gadw allan gyda’r opsiwn hwn. Ond cadwch mewn cof y bydd streak yn parhau am gyfnod amhenodol. Ar ryw adeg, bydd yn dod i ben. I baratoi ar gyfer y senario hwn, efallai yr hoffech reoli a rheoli eich symiau betio.

Tip Baccarat Rhif 4- Arhoswch am Un Canlyniad Mwy Ar ôl Colli gyda’r Banciwr

Os oes streip Banciwr ac mae’n stopio’n sydyn, yr ymateb cyffredin yw betio ar y Chwaraewr. Er mwyn cynyddu eich siawns o ennill, mae angen i chi aros am un penderfyniad neu ganlyniad arall cyn gwneud bet gwahanol.

Tip Baccarat Rhif 5- Nid yw Clymu yn Cyfrif

Y peth gorau yw gweld y cysylltiadau fel ‘saib’ yn y weithred, neu drosglwyddiad yn nhrefn canlyniadau Banciwr a Chwaraewr. Os ydych chi’n wynebu Banciwr, Banciwr a Chlymiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n anwybyddu’r Clymu. Dylai eich bet fod ar y chwaraewr bob amser.

Tip Baccarat Rhif 6- Dilynwch y Chwaraewr nes ei fod yn eich methu

Dyma un senario a ddylai wneud ichi ailfeddwl am eich strategaeth. Os yw’r Banciwr yn ennill dros y Chwaraewr, peidiwch ag aros i ganlyniad arall wneud penderfyniad betio. Cyn gynted ag y bydd y Chwaraewr yn colli i’r Banciwr, rhowch eich arian ar law’r Banciwr. Ac os rhag ofn iddo golli, gweler Tip Rhif 3.

Tip Baccarat Rhif 7- Byddwch yn ofalus gyda’ch Mini-Baccarat

Efallai bod y bwrdd mini-baccarat yn fach ac yn caniatáu betiau lleiaf posibl ond mae nifer o anfanteision iddo hefyd. Mae dau wahaniaeth beirniadol rhwng y gêm baccarat gyffredin a’r mini-baccarat. Yn gyntaf, y deliwr sy’n delio â’r cardiau. A dau, mae mini-baccarat yn cynnig fersiwn gyflymach o’r gêm. Ar gyfartaledd, gall chwaraewyr wynebu hyd at 200 o benderfyniadau bob awr. Mae’r betiau’n isel yma, ond os ydych chi’n wynebu 200 o benderfyniadau yr awr, yna gall y difrod fod yn boenus os nad yw’n ddiwrnod i chi. Os ydych chi’n mynd i chwarae’r mini-baccarat, yna dylech chi ganolbwyntio ar y betiau Banciwr nes iddo golli.

Tip Baccarat Rhif 8- Byddwch yn Ddoeth Pan ddaw i Reoli Arian

Mae’r rheol hon yn ei hanfod yn wir am bron pob math o gemau casino, baccarat wedi’i gynnwys. Os ydych chi’n wynebu streak sy’n colli, mae’n well eich bod chi’n atal eich chwarae a chymryd anadlwr. Mae yna wahanol ffyrdd o sut i ymlacio a chymryd eich meddwl oddi ar y bwrdd baccarat. Er enghraifft, gallwch fynd am dro bach neu siarad â’ch ffrind. Hefyd, os ydych chi wedi ennill swm gweddus, ystyriwch adael y bwrdd. Mae’n well dod â’r noson i ben gydag ychydig bach o enillion na cholli’r cyfan.

Pwyntiau Siop Cludfwyd

  • Efallai bod y gêm baccarat yn ymddangos yn cain a soffistigedig ond mewn gwirionedd mae’n hwyl ac yn syml i’w chwarae
  • Un o’r ffyrdd gorau o gynyddu eich siawns o ennill gêm o baccarat yw dysgu a dysgu ychydig o awgrymiadau ar gof
  • Un o’r awgrymiadau mwyaf poblogaidd yw mynd gyda Llaw’r Banciwr ac anwybyddu’r Clymu. Mae’r Banciwr yn cynnig ymyl tŷ o 1.06% tra bod Clymu yn cynnwys ymyl tŷ o 14.4%

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu