Strategaeth Baccarat

Strategaeth Baccarat

Mae yna rai gemau casino sy’n cael eu chwarae orau gan ddefnyddio strategaeth, ac mae’r gêm baccarat yn enghraifft berffaith o hyn. Bydd cael strategaeth yn rhoi gorchymyn i’ch amserlenni betio, a dylai leihau lefel y pryderon wrth chwarae mewn gwahanol fathau o dablau baccarat. O ran strategaethau baccarat, gallwch chi ddibynnu ar nifer o opsiynau a thrafodir y mwyafrif o’r rhain ar-lein. Gall y strategaethau hyn fod yn llethol yn enwedig ar gyfer y chwaraewyr tro cyntaf ond os oes angen i chi ddewis y gorau yn unig, dewiswch yr un sy’n hawdd ei ddeall, yn rhesymegol a bydd yn cynnig y cyfle gorau i chi ostwng ymyl y tŷ. Dyma gip sydyn ar y strategaethau baccarat mwyaf poblogaidd ac effeithiol y gallwch eu defnyddio.

Strategaeth Baccarat Unochrog

Mae yna dri chanlyniad neu bet posib y gellir eu gwneud ar y gêm baccarat- y Banciwr, y Chwaraewr neu’r Clymu. Yn y strategaeth chwarae baccarat unochrog, bydd angen i chi ganolbwyntio ar un bet yn unig, Banciwr neu’r Chwaraewr. Gall hyn ymddangos yn or-syml, ond mae sail resymegol i ddilyn y dull hwn a gall hefyd weithio yn y tymor hir. Os yw’r strategaeth hon yn cael ei chwarae yn y ffordd iawn, gallwch chi ennill mantais yn hawdd ar ôl cwblhau 2 esgidiau baccarat. Yn seiliedig ar rai profion ac efelychiadau, eich ods o fynd i safle buddugol yn ystod 1 allan o 2 esgidiau baccarat yw 3: 1, ac amcangyfrifir bod yr ods y bydd eich cofrestr banc yn adennill costau yn 4: 1. Mae’r egwyddor y tu ôl i’r strategaeth betio hon yn syml. Dros dymor hir, bydd y Banciwr a’r Chwaraewr yn sicr yn ennill ychydig bach o fantais. Ac yn seiliedig ar amcangyfrifon, gwireddir hyn mewn 8 o 10 esgidiau baccarat a chwaraeir.

Dyma enghraifft ar sut y gallwch chi chwarae’r strategaeth baccarat unochrog

Dechreuwch y bet cyn gynted ag y bydd esgid baccarat newydd yn cael ei hagor. Os byddwch chi’n colli ar eich bet cyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n sefyll eich tir a gellir gwneud hyn trwy stopio colli. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n wynebu 3 cholled yn olynol. Os gwnaethoch golli 3 gwaith ar y bwrdd, yna stopiwch wneud betiau. Arhoswch am yr amser hwnnw bod y bet neu’r ochr o’ch dewis yn digwydd eto. Mae angen i chi osod amcan ym mhob esgid baccarat, fel ennill o leiaf 5 uned yn ennill. Os ydych chi’n wynebu streak sy’n colli, peidiwch â phrofi’ch terfynau. Os oes gennych enillion gweddus gyda chi, cymerwch hoe a mwynhewch yr hyn rydych wedi’i ennill. Os ydych chi’n rhoi eich arian ar Law’r Banciwr, cofiwch fod angen i chi dalu’r comisiwn, yn aml wedi’i begio ar 5%.

Dyma ychydig o nodiadau atgoffa i’w cadw mewn cof wrth roi eich arian ar Law’r Banciwr. Bydd y chwaraewr cyffredin yn betio ar esgidiau baccarat 2 i 3 bob dydd. Nid yw’n golygu y bydd y rhan fwyaf o’r esgidiau hyn yn ffafrio’r Banciwr. Mae yna achosion lle mae’r Chwaraewr yn cael ei ddominyddu hefyd. Yn fyr, gall y canlyniadau neu’r canlyniadau fod ar hap hefyd. Bydd, bydd y Banciwr yn ymyl y chwaraewr dros y tymor hir. Ond mae angen i chi gofio bod bet ar y Banciwr yn dod gyda chomisiwn hefty 5% os yw’n ennill. Fel mater o bolisi, byddai’n well atal y gêm os ydych chi’n dioddef 3 cholled yn olynol.

Strategaeth Newid Tueddiadau

Gall pedwar tueddiad baccarat sylfaenol ddigwydd gan gynnwys y Parth Zigzag a’r Banciwr / Chwaraewr Streaky. Yn y strategaeth switsh tuedd hon ar gyfer baccarat, bydd angen i chi newid o’r duedd gyntaf (Parth Zigzag) i’r ail duedd (Streaky Banker / Player). I ddilyn y strategaeth hon, bydd angen i chi ddechrau betio gwastad a dilyn y canllawiau ar gyfer Zigzag Zone a’r Streaky Banker / Player yn unig. Mae hyn yn golygu, os gwnaethoch chi ddioddef dwy golled yn olynol ar duedd, argymhellir eich bod chi’n neidio i’r duedd nesaf ar unwaith heb fod angen stopio nac aros am sbardun. Er enghraifft, os gwnaethoch golli ddwywaith yn dilyn y Parth Zigzag, yna mae angen i chi roi eich arian ar unwaith ar y Streaky Banker / Player.

Torri’r Strategaeth Dyblau

Dyma un o’r strategaethau mwyaf poblogaidd ar gyfer baccarat a ddefnyddir gan selogion ar-lein. Mewn gwirionedd, gallwch chi nifer o flogiau gemau personol sy’n esbonio’r strategaeth yn llawn. A yw hon yn strategaeth effeithiol i’w defnyddio wrth chwarae baccarat ac a all fynd i’r afael ag ymyl safonol y tŷ? Gan fod 90% o’r canlyniadau wedi’u diffinio gan y patrymau igam-ogam a chyfuniad o Chwaraewr a Banciwr a streipiau igam-ogam, yna mae’n bosibl. Cyn y gallwn symud ymlaen fanylion y strategaeth dyblau, mae angen i chi wybod yn gyntaf y wybodaeth ganlynol:

  • Bydd mwyafrif yr esgidiau baccarat yn dangos canlyniadau dwbl fel BB PP neu ganlyniadau igam-ogam, fel B / P.
  • Bydd y streipiau Banciwr a Chwaraewr yn digwydd mewn clystyrau. Gall y canlyniadau hyn ailadrodd dro ar ôl tro

Dyma gip sydyn ar sut mae ei strategaeth yn chwarae allan

  • Pan fyddwch chi am roi cynnig ar y strategaeth hon, yna dylech chi betio i’r gwrthwyneb bob amser. Dylech ddilyn y patrwm igam-ogam a glynu wrtho. Enghraifft: PBPBPBPBPB
  • Gallwch chi osod targed, yn ddelfrydol o leiaf 5 uned yn ennill. Os byddwch chi’n methu a’ch bod wedi cwrdd â dwbl, mae angen i chi addasu eich strategaeth betio.

Os collwch y Dwbl Lawr am y tro cyntaf, fel y 4 th Chwaraewr o’r chwith, mae’r Chwaraewr a ffurfiodd y Banc Dwbl yn cael ei ystyried yn ganlyniad colli. Yma, fe’ch cynghorir i ddyblu’r mentor unwaith. Y 5 th Banciwr yn ennill yma, felly mae’r dwbl wedi torri. Dylai’r rheolau gael eu hailadrodd nes bod yr amcan wedi’i gyrraedd. Yn y strategaeth benodol hon, y terfyn colli stop ar gyfer pob esgid baccarat yw 9-. Rhag ofn y byddwch yn dod ar draws streipiau ar gyfer y Chwaraewyr neu’r Bancwyr, yna mae dau opsiwn yn eich wynebu:

  • Os byddwch chi’n colli dwbl i lawr a’i fod yn torri’r egwyl ddwbl, mae angen i chi stopio. Os byddwch chi’n colli gyda’r Banciwr, mae angen i chi betio ar y Chwaraewr
  • Gallwch chi ddiweddu’r gêm ac ymadael â’r esgid. Argymhellir hyn yn fawr os ydych hanner ffordd trwy’r esgid ac nad ydych yn gwneud elw eto. Ond os gwnaethoch chi sylwi bod yr esgid yn gwyro tuag at streipiau Banciwr / Chwaraewr yn ystod yr hanner cyntaf, yna mae siawns fawr y gall droi i mewn i’r Parth Zigzag.

Gwyliwch Am y Trenau

Y strategaeth hon o bell ffordd yw’r un fwyaf sylfaenol, ac un y dylid ei chwarae allan gan ddechreuwyr sydd am wneud eu bywydau’n fwy cyfforddus. Yn y gêm baccarat, mae trên yn duedd sy’n cadw o ddangos a rhoi. Bydd y gêm baccarat yn cynnig tri chanlyniad posib – y Chwaraewr, Banciwr a Chlymu. Wrth chwarae’r gêm, gallwch ddisgwyl i Law Chwaraewr ennill, Llaw Banciwr neu Glymu. Bydd ‘trên’ yn digwydd os bydd canlyniad penodol yn parhau i ddod allan gan wobrwyo’r chwaraewyr. Os gwnaethoch sylwi bod y Banciwr yn parhau i ennill, yna mae trên, ac mae rhai chwaraewyr profiadol yn argymell rhoi eich arian ar y canlyniad hwn.

Pwyntiau Siop Cludfwyd:

  • Baccarat yw un o’r gemau bwrdd hawsaf i’w chwarae ond mae angen dealltwriaeth o rai o’r strategaethau sylfaenol i wella’r siawns
  • Un strategaeth boblogaidd y gellir ei mabwysiadu yw’r strategaeth baccarat unochrog. Yn y strategaeth hon, bydd angen i chi betio ar un canlyniad, Chwaraewr neu Fanciwr
  • Er bod Llaw’r Banciwr yn cynnig gwell cyfle yn y tymor hir, bydd angen i’r chwaraewyr buddugol boeni am y comisiwn 5%
  • Strategaeth baccarat boblogaidd arall yw’r strategaeth newid tueddiadau. Mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth o’r tueddiadau, ac os daw un duedd i ben, mae angen i chi roi eich arian ar y duedd gyferbyn

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu