System Betio Baccarat

System Betio Baccarat

Mae nifer o ffactorau yn dylanwadu ar ennill yn y gêm baccarat a blackjack, ac un ffactor diffiniol o’r fath y mae’n rhaid i bob chwaraewr ei wybod yw ymyl y tŷ. Mewn gamblo casino, mae ymyl y tŷ yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio mantais fathemategol y casino dros y chwaraewyr wrth iddynt chwarae dros amser. Mae ymyl tŷ uwch yn golygu bod y chwaraewyr dan anfantais.

Wrth chwarae gêm casino fel baccarat a blackjack, mae’n well deall ymyl y tŷ oherwydd eich bod chi ‘ methu ennill mewn gamblo ‘. Ac mewn baccarat a blackjack, y brif thema i’w deall yw bod ymyl y tŷ yn newid pan fydd y cardiau’n cael eu chwarae bob tro. Oes, mae yna ymyl tŷ wedi’i hysbysebu ond mae hyn ond yn cyfeirio at gyfansoddiad cychwynnol yr esgid baccarat, ond gall ymyl y tŷ wedi’i gyfrifo newid trwy gydol y gêm.

Pan fyddwch chi’n chwarae blackjack, mae ymyl y tŷ yn gogwyddo tuag at y chwaraewr ar oddeutu 30% o’r dwylo, gan wneud cyfrif cardiau yn strategaeth argymelledig i’w defnyddio. Ond efallai na fydd y dull hwn yn gweithio’n berffaith gyda baccarat. Er bod rhai cymhlethdodau pan ddefnyddir cyfrif cardiau mewn baccarat, nid yw’n golygu na all weithio.

I lawer o selogion gemau bwrdd, y dull cyffredin yw arsylwi ar y byrddau sgôr ac olrhain y canlyniadau hanesyddol. Defnyddir y rhain yn aml fel sail ar gyfer betiau yn y dyfodol ar y bwrdd. Mewn gemau baccarat, mae’r canlyniadau hanesyddol hyn yn aml yn ddiwerth gan nad oes patrymau, ac ni fydd canlyniadau’r gorffennol yn rhoi’r canlyniadau nesaf i chi. Gall data hanesyddol fod yn ddiwerth ond nid yw’n golygu nad oes strategaeth effeithlon y gellir ei defnyddio. Yn y gêm baccarat, bydd yr ods gorau bob amser ar naill ai’r Banciwr, Chwaraewr neu Glymiad. Ac mae gwybod pa un sydd â’r ods gorau yn y gêm a gwneud y bet ar y canlyniad hwnnw yn cael ei ystyried fel y strategaeth betio orau neu fwyaf optimaidd.

A yw’n Really Posibl Gwybod Pa Ganlyniad sydd â’r Odds Gorau ar gyfer Pob Rownd?

Mae’n hawdd diswyddo’r strategaeth wagering orau lle bydd chwaraewr yn gwybod ymlaen llaw pa fentr sydd â’r dwylo gorau. Ond diolch i ddatblygiadau a datblygiadau newydd mewn technoleg, mae dyfeisiau ac apiau newydd ar gael nawr y gall chwaraewyr eu defnyddio i nodi pa rai ymhlith y Chwaraewr, Banciwr neu Glymu sydd â’r ods gorau yn y rownd nesaf. Un teclyn y gallwch ei ddefnyddio yw ap y gellir ei lawrlwytho o Google Play Store sy’n caniatáu i chwaraewr gystadlu am ymyl y tŷ. I ddefnyddio’r app hon, rhaid i chwaraewyr nodi’r cardiau gan fod y rhain yn cael eu trin ar y bwrdd.

Cyn dechrau’r rownd, rhaid i’r chwaraewr wasgu ‘Compute’ a bydd yr app yn cyfrif ar unwaith am yr union enillion ar gyfer y bet. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirio sut mae’r ap yn gweithio, edrychwch am “gyfrif cardiau baccarat” ar far chwilio Google Play Store. Mewn amgylchedd hapchwarae lle caniateir defnyddio ffôn, gall defnyddio’r ap gynyddu’r siawns o ennill. Yn fyr, trwy ddefnyddio’r technolegau diweddaraf sydd ar gael ar-lein, gall chwaraewyr gael y cownter ar ymyl y tŷ a hyd yn oed adeiladu mantais.

I brofi’r system betio hon, perfformiwyd efelychiad syml yn cynnwys 200,000 o esgidiau wyth dec, gyda’r manylion canlynol:

 • Mae’r cerdyn torri ar 14 cerdyn, gyda rheolau cerdyn llosgi a thorri
 • Mae ‘Clymu’ yn cynnig 9 i 1
 • Bydd y person yn gwneud bet gydag ymyl isaf y tŷ
 • Mae mentor wedi’i osod ar nifer penodol o unedau

Trwy’r efelychiad syml hwn, arweiniodd at fantais tŷ o 0.878%, gyda’r mentrwr ar y Banciwr fel y mentor gorau i’w wneud ar 75.51% o’r dwylo gyda Chlymu fel y gwaethaf o dri, sydd ddim ond orau ar 3.72% o’r dwylo wedi’u chwarae. Ac yn seiliedig ar yr efelychiad hwn, bydd y chwaraewr yn colli unwaith bob 2.15 dwylo. Nid yw gwelliant ym mantais y tŷ i 0.78% byth yn ddigon i guro’r casino. Er mwyn gwella’r sefyll, gall y chwaraewr ymgorffori’r rhaglen cymhelliant sglodion rholio. Yr hyn y gall y chwaraewr ei wneud yw dibynnu ar ‘daeniad bet’ sy’n golygu y gall chwaraewr fentro mwy pan fydd ymyl y tŷ yn llai. I brofi, mae efelychiad syml sy’n cynnwys 150,000 o esgidiau’n datgelu’r manylion beirniadol canlynol:

 • Bydd y chwaraewr yn mentro un uned os yw’r ymyl tŷ a nodwyd o leiaf 90%, ac yn rhoi 10 uned os yw ymyl y tŷ yn llai na hynny
 • Nid yw’r chwaraewr yn defnyddio’r rhaglen sglodion rholio

Gan ddefnyddio’r efelychiad sampl hwn, dangosir y canlyniadau isod:

 • Mae’r chwaraewr yn gosod mentor ar gyfartaledd o 2.70 uned ym mhob llaw
 • Mae mantais tŷ wedi’i osod ar 0.38%

Gyda’r ail efelychiad hwn, mae ymyl y tŷ bellach wedi’i osod ar 0.38% sydd bellach yn is ac y gellir mynd i’r afael ag ef yn hawdd trwy ddefnyddio ad-daliad sglodion rholio. Ac os yw’r chwaraewr yn cael ad-daliad sglodion rholio 1%, mae’r fantais bellach wedi’i begio ar 0.11%. Os bydd y chwaraewr yn penderfynu ar uned betio $ 10,000, bydd angen iddo fentro $ 10,000 x 2.70 x 100 = $ 2,700,000 am bob 100 llaw. Gan ddefnyddio ymyl tŷ 0.11%, yn ddamcaniaethol, gall y chwaraewr gael elw taclus o $ 2,097 am 100 o ddwylo.

Yn fyr, gall chwaraewr wella ei siawns o ennill yn y gêm baccarat os caiff ei arwain gan ap yn union fel yr un a drafodir yma. Gall y canlyniadau a’r data y gellir eu cynhyrchu gan yr ap helpu i lunio’ch penderfyniadau wrth wneud eich bet ar y bwrdd baccarat.

Pwyntiau Siop Cludfwyd

 • Un o’r ffyrdd gorau o ennill mewn gêm o baccarat yw llunio strategaeth betio orau
 • Gellir gwneud strategaeth betio orau os oes gan chwaraewr ddealltwriaeth o’r ods cyfredol ar gyfer y tri chanlyniad posib – Chwaraewr, Clymu a Banciwr
 • Un ffordd o wybod yr ods yw defnyddio ap y gellir ei lawrlwytho ar Google Play Store
 • Gellir defnyddio’r canlyniadau a gynhyrchir gan yr ap i wneud penderfyniad betio gwybodus wrth chwarae baccarat

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu