Tueddiadau Baccarat

Tueddiadau Baccarat

O ran y cyfrinachau i ennill y gêm baccarat neu unrhyw gemau bwrdd eraill, un o’r dulliau mwyaf poblogaidd yw dilyn y tueddiadau baccarat mwyaf poblogaidd. Gall hyn ymddangos fel swydd llafur-ddwys i’r chwaraewr, ond i chwaraewyr baccarat profiadol, gall dealltwriaeth o’r tueddiadau gyflawni’r ymyl. Cadwch mewn cof, mewn gêm gyflym o Baccarat, y gall nodi patrwm neu duedd os yw’r sioe yn streak Banciwr neu Chwaraewr gref neu streak Zigzag roi unrhyw un o fantais. Felly dyma bedwar tueddiad baccarat poblogaidd y dylech chi eu gwybod a all eich arwain at enillion ar y bwrdd.

Tuedd 1: Bancwyr a Chwaraewyr Streaky

Mae hon yn duedd gyffredin a welir gan lawer o ddechreuwyr ar y bwrdd baccarat, un sy’n darparu streipiau i’r bancwyr a’r chwaraewyr. Gwyliwch am y streak hon gan ddechrau ar y drydedd linell. Er y gallwch ddadlau y bydd y ddwy linell gyntaf hefyd yn sicrhau canlyniadau, argymhellir yn gryf eich bod yn talu sylw i’r drydedd linell ymlaen. Mae’r ddau gyntaf yn cael eu hystyried yn blipiau byrhoedlog, neu mae’r rhain yn ganlyniadau trosglwyddo a fydd yn sefydlu’r streak.

Tuedd 2: Parth igam-ogam

Yn y Parth Zigzag, mae’r canlyniad yn dilyn parth igam-ogam lle mae newidiadau rhwng y Chwaraewyr a’r Bancwyr. Mae’r parth igam-ogam yn aml yn cael ei ddiffinio gan ganlyniadau llinell gyntaf ac ail linell y gêm. Gellir torri’r Parth Zigzag hefyd a phan fydd yn digwydd, gall arwain at streipiau Chwaraewr neu Fanciwr, fel y’i diffinnir yn y duedd gyntaf. Ond os yw’r dargyfeirio ar ochr y Chwaraewr neu’r Baker yn eiliad yn unig, yna Parth Zigzag yw’r brif duedd.

Tuedd 3: Triniaeth Newid Tueddiadau

Mae’r duedd hon yn hollol wahanol i’r Chwaraewr / Banciwr Streak a’r Parth Zigzag gan ei fod yn herio’r casgliad rydych chi wedi’i ffurfio yn seiliedig ar eich dadansoddiad. Yma, dylech wybod bod y gamp wrth ennill sglodion wrth chwarae’r gêm baccarat yn gofyn am werthfawrogiad o’r risgiau a’r gwobrau. Nid oes ffordd berffaith tuag at yr enillion. I dymer y colledion, yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw llunio rheolaeth arian effeithiol a all helpu i amddiffyn a sicrhau eich cofrestr banc. Tric arall y gallwch ei wneud yw dod o hyd i dabl arall fel y gallwch nodi tuedd arall a allai fod yn ffafriol i’ch cofrestr banc.

Tuedd 4: Hovering State

Yn y tri thuedd gyntaf, mae tuedd canfyddadwy i gyfeiriad y streak, mae’n amlwg nad yw tueddiad Hovering State yn cynnwys unrhyw ymdeimlad o gyfeiriad. Yn fyr, ni all canlyniadau’r tabl benderfynu ar y streak wirioneddol i’w chymryd, p’un ai i ffafrio’r Chwaraewr / Banciwr, sy’n golygu na allwch ddisgwyl toriadau tuedd. Er na fydd yn ffafrio’r Chwaraewyr / Bancwyr na’r streip igam-ogam, mae’n dal i gael ei ystyried yn duedd ac yn rhywbeth y dylid ei arsylwi a’i astudio hefyd. Os ydych chi’n wynebu’r math hwn o streak, yr amddiffyniad gorau yw mabwysiadu colledion stop. Hefyd, gallwch chi eistedd allan, ac aros i esgid arall ddechrau, neu gallwch ddod o hyd i fwrdd arall lle gallwch ddod o hyd i dueddiadau canfyddadwy.

Dyma’r pedwar tueddiad esgidiau pwysig yn y tabl baccarat y dylech chi eu gwybod. Gall dealltwriaeth o’r duedd bresennol eich helpu i ennill mantais wrth chwarae ar y bwrdd. Fel adolygiad, byddwch yn dod ar draws o leiaf bedwar tuedd ar y tabl:

  • Bancwyr a Chwaraewyr Streaky
  • Parth igam-ogam
  • Triniaeth Newid Tueddiadau
  • Wladwriaeth Hofran

Os gallwch chi chwarae’r gêm baccarat am ddim, yna byddech chi’n gallu ymgyfarwyddo â’r mathau hyn o dueddiadau heb beryglu’ch cofrestr banc. Fel mater o strategaeth i ddechreuwyr, byddai’n well chwarae’r gêm am ddim.

Dyma’r Ffordd Orau i Weithredu Strategaeth Wrth Wynebu Tueddiadau

Er mwyn gwella’ch siawns o ennill, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw i’r ddau fath cyntaf o dueddiadau. Cyn cwblhau bet ar y bwrdd, mae angen i chi sicrhau bod tuedd wedi bod yn glir ac wedi’i sefydlu. Dechreuwch gwblhau tuedd ar y trydydd canlyniad oherwydd gall hyn eich helpu i lunio dadansoddiad cadarn o gyfeiriad y duedd. Dywedwch er enghraifft bod y duedd yn mynd am duedd Zigzag, yr hyn y gallwch chi ei wneud nesaf yw rhoi eich dŵr i’r gwrthwyneb i’r canlyniad diwethaf. Os yw’r canlyniad olaf yn ffafrio’r Banciwr, yna mae’n well eich bod chi’n gosod y mentor ar ochr y Chwaraewr. Os rhag ofn ichi golli’r ddrama hon, parhewch i chwarae’r duedd tan eich bod wedi colli ddwywaith. Mae hyn yn golygu, os daethoch ar draws colled, stopiwch betio gan ddefnyddio’r strategaeth. Os gwnaethoch sylwi mai tueddiad Streaky Player / Banker ydyw, yna dylech bob amser roi eich arian ar y canlyniad olaf, dywedwch y Chwaraewr neu’r Banciwr. Unwaith eto, os byddwch chi’n colli ddwywaith ar y math hwn o ddull betio, bydd angen i chi stopio.

Pwyntiau Siop Cludfwyd

  • Dylai chwaraewyr Baccarat ddeall bod tueddiadau esgidiau yn y gêm baccarat a gall dealltwriaeth o’r rhain helpu i ddarparu’r fantais
  • Mae pedwar prif fath o dueddiadau y dylai pob chwaraewr fod yn ymwybodol ohonynt: Banciwr / Chwaraewr Streaky, Parth Zigzag, Triniaeth Newid Newid a Hovering State
  • Yn y streip Banciwr / Chwaraewr, gall chwaraewyr ddisgwyl cyfres o ganlyniadau sy’n ffafrio’r banciwr neu’r chwaraewr ar y tro
  • Yn y Parth Zigzag, mae’r duedd yn symud o blaid y chwaraewr a’r banciwr o bryd i’w gilydd
  • Er mwyn rhoi hwb i’ch siawns o ennill, mae arbenigwyr yn argymell talu sylw i’r ddau fath cyntaf o dueddiadau. A chyn cwblhau bet, mae’n well cadarnhau bod y duedd yn glir ac wedi’i sefydlu

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu