Poker Tri Cerdyn

Pan fyddwch chi’n chwarae Three Card Poker gydag arian go iawn

O ran gamblo, mae gan bob chwaraewr ei dactegau a’i wyneb poker ei hun. Fodd bynnag, anogir pawb i gadw at y rheolau canlynol i sicrhau bod gameplay cyfrifol yn cael ei gynnal: peidiwch â gorwario, penderfynwch beth rydych chi am ei wneud â’ch enillion ymlaen llaw, a pheidiwch byth â chwarae pan fydd yn inebriated.

Mae creu cyllideb yn ffordd synhwyrol o weithredu wrth gamblo ag arian go iawn. Mae sefydlu targed buddugol yr un mor bwysig. Pan fydd chwaraewr yn gosod ei olygon ar wobr fuddugol, mae’n argoeli’n dda ar gyfer gwariant synhwyrol. Yn olaf, ni chynghorir gamblo wrth feddwi. Nid yn unig y mae yfed yn amharu ar y synhwyrau, ond mae’n annog gwneud penderfyniadau gwael hefyd.

Beth yw pocer tri cherdyn?

Yn hwyl, yn gyflym ac yn hawdd i’w ddysgu, mae Poker Three-Card wedi dod yn un o gemau poethaf gamblo. Yn y casino lleol ac ar-lein, mae punters yn camu i fyny at y bwrdd yn eu defnynnau. Nawr gyda’r opsiwn byw, gall chwaraewyr herio’r deliwr mewn lleoliad dilys o gysur eu cartrefi.

Fel y mae’r enw’n awgrymu, nod y gêm yw gwneud y llaw pocer orau bosibl gyda dim ond tri cherdyn. Mewn tro i amrywiadau pocer traddodiadol, mae’r bettor yn chwarae yn erbyn y deliwr yn unig. Gyda’i setup syml, gall newydd-ddyfodiaid a chwaraewyr profiadol sydd â strategaethau cymhleth fwynhau’r gêm.

Rheolau Sylfaenol Poker Tri Cherdyn

Yn barod i chwarae? Pethau cyntaf yn gyntaf. I ddechrau, mae’r chwaraewr yn gwneud ante cyn i’r deliwr roi tri cherdyn i bawb, gan gynnwys ei hun. Nesaf, gwneir y penderfyniad p’un ai i blygu neu godi. Yna mae’r deliwr yn datgelu ei gardiau a rhaid iddo gynhyrchu brenhines yn uchel neu’n well i gymhwyso.

Os yw’n gymwys, cymharir y dwylo ac mae’r cyfuniad gorau yn ennill. Mae mor syml â hynny. Un o’r pethau gwych am Three Card Poker yw y gallwch fod yn gymwys i gael taliadau ychwanegol hyd yn oed os yw’r deliwr yn curo’ch llaw, er enghraifft, byddwch yn derbyn bonws ante os oes gennych ddawn syth neu fwy.

Strategaeth Sylfaenol Poker Tri Cherdyn

Er y gall dechreuwyr chwarae’r gêm gyflym hon yn rhwydd, mae’r lefel sgiliau sy’n ofynnol ym mhob math o poker yn ei gwneud hi’n agored i strategaethau mwy datblygedig. Ar gyfer dechreuwyr, yn gyntaf gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gyfarwydd â betiau ante a phâr a mwy, gan fod pob dull yn gofyn am ei ddull unigryw ei hun.

Rheol gyffredinol y bawd yw chwarae os oes gennych bâr, tri o fath, syth neu fflys. Yn methu â hynny, dylech hefyd barhau os ydych chi’n dal brenhines, 6, 4 neu well, cyfuniad y profwyd yn ystadegol ei fod yn rhoi’r cyfle gorau i ennill Poker Tri Cerdyn yn gyson.

Hanes Poker Tri Cerdyn

Ar ôl cael ei chwarae mewn sawl ffurf ers canrifoedd, poker yw meistr ailddyfeisio. Mae arddull Three Card yn newydd-ddyfodiad cymharol i’r olygfa, y credir ei fod yn deillio o gêm glasurol Brag ym Mhrydain. Mae’r aoker pocer Derek Webb yn cael y clod am gyflwyno’r fersiwn gyfredol i Las Vegas yng nghanol y 90au.

Yn yr un modd â llawer o gemau bwrdd poblogaidd, rhyddhawyd Three Card Poker i’r llu gyda ffrwydrad casinos ar-lein. Ers hynny, mae’r gêm wedi ffynnu ac esblygu, gan silio amrywiadau mor gyffrous â Flash Three-Card Poker a Six-Card Bonus, y gellir mwynhau pob un ohonynt yn fyw ar draws amrywiaeth o lwyfannau.

Chwarae Poker Tri Cerdyn

Mae camu i fyny at y bwrdd hyd yn oed yn haws ar-lein gan fod gan atalwyr ddewis diddiwedd o wefannau betio sydd ar gael iddynt. Mae chwarae Poker Tri-Cerdyn byw yn erbyn deliwr bywyd go iawn – wedi’i ffrydio o stiwdio neu casino – yn ychwanegu elfen ychwanegol o gyffro sydd wedi catapwlio gemau ar-lein i’r lefel uchaf.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu