Odds Strategaeth Martingale

Odds Strategaeth Martingale

O ran strategaethau roulette, y mwyaf poblogaidd ac a ddefnyddir yn helaeth yn System Martletteale Roulette. Mae’r dull hwn o chwarae’r gêm yn arbennig o boblogaidd ymhlith chwaraewyr roulette newydd sy’n chwilio am ffordd gyflym i ennill a dominyddu’r gêm. Mae ei boblogrwydd yn hawdd ei ddeall – mae angen dull sylfaenol sy’n canolbwyntio ar betio ac yn hawdd ei ddilyn.

Gwneir betiau yn seiliedig ar Odds Gwell

Strategaeth betio yw system Martingale mewn gwirionedd, lle mae angen i chwaraewyr ddyblu eu betiau ar ôl colli rownd. Er bod ei brif ffocws ar ddyblu betiau, mae’r strategaeth hefyd yn adnabyddus am ei elfennau eraill. Er enghraifft, defnyddir y strategaeth hon yn aml pan fydd chwaraewr yn chwarae’r betiau allanol, sy’n cynnwys 1-18, 19-36, coch, du, eilrif ac od.

O’u cymharu â betiau eraill y gellir eu defnyddio wrth chwarae roulette, gwyddys bod y betiau hyn yn rhoi siawns uwch i chwaraewyr ennill, a amcangyfrifir yn aml yn 50% od o ennill. Yr unig anfantais yma yw y gall yr enillion fod yn isel. Er enghraifft, os yw’r ods o gymryd y taliad allan yn 1: 1, yna efallai y bydd y chwaraewr yn cael y bet yn ôl yn y pen draw.

Dywedwch er enghraifft eich bod wedi rhoi sglodyn ar goch ac mae’n ennill, yna dim ond y sglodyn ac un arall y gallwch chi ei gael yn ôl. Gall system Martingale fod yn strategaeth beryglus i’w defnyddio, ond mae’n dod gyda rheolau hawdd i’w dilyn.

Mae betiau’n cael eu dyblu ar ôl colli rownd

Dyma enghraifft o chwarae gan ddefnyddio system Martingale. Gadewch i ni ddweud eich bod chi’n betio sglodyn ar goch. Os bydd y bêl roulette yn gollwng ar y du, yna byddwch chi’n colli’r sglodyn. Mae hyn yn galw am y dilyniant cyntaf yn y strategaeth, sy’n golygu bod angen i chi ddyblu’ch bet nesaf.

Os ydych chi’n gosod yr un nifer o sglodion ar goch a bod y coch yn ymddangos, yna rydych chi’n ennill y ddau sglodyn. Bydd y canlyniad hwn yn caniatáu ichi adfer colli un sglodyn ac rydych chi’n ennill un. Os rhag ofn i’r bêl ddisgyn ar y lliw arall, bydd angen i chi ddyblu’ch mentrwr, gan wthio swm y bet i bedwar sglodyn.

Gall y trefniant betio hwn fynd ymlaen am gyfnod hir a bydd yn galw am ddyblu bet bob ar ôl colled, a bydd buddugoliaeth yn talu am y colledion yr ydych chi wedi’u hysgwyddo. Wrth gwrs, mae’r senario hwn wedi’i seilio ar theori yn unig, ac mae nifer o ffactorau mewn chwarae. Mewn gwirionedd, mae siawns hefyd y byddwch chi’n dod ar draws ‘streak hir-goll’ a all fod yn ddiwedd cofrestr unrhyw chwaraewr difrifol.

Dyma Sut Gallwch Chi Hybu Eich Odds

Yn union fel strategaethau casino eraill, mae gan strategaeth Martingale ei set ei hun o gyfyngiadau, ac mae’n bwysig i chwaraewyr fel chi reoli’r rhain. Dyma gip sydyn ar y camau y gallwch eu cymryd a gwella’ch siawns o ennill.

Cynyddwch eich siawns o ennill mewn roulette trwy ddewis y gêm iawn i’w chwarae . Mae Roulette ar gael mewn gwahanol fersiynau, ac mae ymyl tŷ gwahanol i bob fersiwn. Er mwyn rhoi hwb i’ch siawns o ennill, mae angen i chi dalu sylw ar yr ods ac ymyl y tŷ. Er enghraifft, mae’r ods sy’n gysylltiedig â American Roulette ychydig yn is, gyda’r casino yn mwynhau mantais o 5.3%. Yn lle’r fersiwn hon, efallai yr hoffech roi cynnig ar Roulette Ewropeaidd.

Ceisiwch archwilio’r gêm baccarat . Fel strategaeth betio, gall Martingale weithio ar nifer o gemau bwrdd gan gynnwys baccarat. Os ydych chi’n edrych i roi hwb i’ch od yn y casino, efallai yr hoffech chi ystyried baccarat sy’n dod ag ymyl tŷ 1.06%. Bydd y strategaeth hon yn gweithio ar gyfer y gêm os gallwch chi gymryd rhan mewn gêm araf. Y syniad y tu ôl i system Martingale yw chwarae ac ennill y wobr dros gyfnod byr. Os ydych chi’n chwarae’n hirach, mae siawns fawr y byddwch chi’n cronni colli streak.

Mae gan Roulette Ewropeaidd ymyl tŷ o 2.7%. Mae ymyl y tŷ hwn hyd yn oed yn cael ei ostwng oherwydd gall y gêm yn aml ddod â nodwedd Ildio ac ‘en carchar’ a all ostwng ymyl y casino ymhellach i 1.35%.

A yw strategaeth betio Martingale yn iawn i chi ac a allwch chi fwynhau ods gwell wrth chwarae? Mae hon yn strategaeth wych i’w defnyddio os oes gennych gofrestr banc gweddus i’w defnyddio, yn ddelfrydol gydag o leiaf $ 1,000 os ydych chi’n bwriadu gwneud bet $ 5 ar y tro. Hefyd, gall y strategaeth hon weithio i chi hefyd os ydych chi’n mynd i chwarae yn y tymor byr. Bydd chwarae am gyfnod hir o amser yn eich rhoi mewn sefyllfa lle byddwch chi’n dioddef streipiau hir-goll (lle byddwch chi’n dyblu’r bet bob tro) sy’n boenus ynddo’i hun.

Pwyntiau Siop Cludfwyd:

  • Mae Strategaeth Martingale yn strategaeth betio a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer chwarae Roulette a gemau bwrdd eraill fel Baccarat
  • Dewisir betiau ar sail a fydd yn cyflawni ods gwell, yn enwedig y betiau allanol
  • Yn y bôn, strategaeth betio yw Strategaeth Martingale lle mae’n rhaid i’r chwaraewr ddyblu ei bet pan fydd yn colli ar ôl rownd
  • Mae yna strategaethau y gellir eu defnyddio i roi hwb i ods ennill, fel dewis Roulette Ewropeaidd dros Roulette Americanaidd
  • Mae odiau’n well os bydd chwaraewyr yn gallu chwarae’n araf neu dros dymor byr. Bydd chwarae hirach yn peryglu’r chwaraewyr o brofi streipiau coll hir

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu