Strategaeth Martingale

Strategaeth Martingale ar gyfer Roulette

Mae pawb eisiau taro’r jacpot, ac mae’n wir am chwaraewyr roulette sy’n chwarae mewn casinos ar-lein. Gyda jacpotiau addawedig yn cyfateb i ychydig filoedd i gannoedd o filoedd mewn unrhyw arian cyfred penodol a’r gwahaniaeth o gael eu henwi’n enillydd, mae llawer o chwaraewyr yn tynnu pob stop dim ond i ragfynegi canlyniad y gêm.

Er mwyn cynyddu eu siawns o ennill, mae llawer o chwaraewyr roulette wedi troi at ddefnyddio rhai strategaethau chwarae a betio. Ac un strategaeth boblogaidd o’r fath yw Strategaeth Martingale Roulette, math poblogaidd o strategaeth betio. Cyn i ni drafod rheolau a chamau wrth fabwysiadu’r strategaeth, mae’n well edrych ar darddiad yr enw a’r strategaeth.

Sut Dechreuodd System Betio Martingale?

Mae rhai straeon ar gael ar-lein sy’n olrhain gwreiddiau’r strategaeth roulette hon. Y gred gyffredin yw bod y system wedi tarddu ac yn boblogaidd yn 18 oed th – canrif Ffrainc. Roedd straeon eraill yn fwy penodol, gan dynnu sylw rhywun o’r enw Henry Martindale, perchennog casino yn Llundain yn ystod y 1700au, a boblogeiddiodd y system. Er bod y straeon yn amrywio, does dim gwadu’r ffaith bod y system bellach yn strategaeth roulette sefydledig sy’n cael ei chwarae gan selogion roulette mewn sawl rhan o’r byd.

Dyma Sut Gallwch Chi Chwarae Strategaeth Martingale Roulette

Nid oes angen i chi ddod yn arbenigwr mewn niferoedd i chwarae ac ennill yn y strategaeth roulette hon. Mae egwyddor sylfaenol system Martingale yn syml: bob tro y byddwch chi’n colli’r bet, rydych chi’n syml yn dyblu’ch bet nesaf!

Ond cyn i chi ddechrau chwarae’r strategaeth hon, mae angen i chi gofio un pwynt beirniadol. Yn strategaeth Martingale, efallai y byddwch chi’n ennill trwy chwarae sesiynau byrrach. Bydd gennych well siawns o ennill, ond mae’r enillion yn tueddu i fod yn fach. Ac ar adegau prinnach y bydd eich bet yn eu colli, mae’r colledion yn fwy. Mae’n dal i fod yn gyfaddawd, ond gydag enillion ychydig yn fach ar ôl pob sesiwn.

I brofi’r egwyddor hon dyma enghraifft sylfaenol: Rydych chi’n mentro 4 uned betio. Dywedwch er enghraifft eich bod chi’n ennill y gêm nesaf, ac rydych chi’n gosod 4 uned betio arall. Ond ar ddrama nesaf y dis, rydych chi’n colli hynny ar sail y rheolau; rydych chi’n dyblu’r bet mewn 8 uned betio. Ar y dafliad nesaf o’r dis, byddwch chi’n colli ac yn gorffen betio 16 o unedau betio. Fel pe na all pethau waethygu, byddwch yn colli eto, sy’n golygu y byddwch yn gosod 32 o unedau betio ar y ddrama nesaf. A chyn y gallwch chi ddechrau dweud sori am eich betiau gwael, fe wnaethoch chi ennill buddugoliaeth o’r diwedd!

Yn y gyfres hon o betiau rydych chi wedi’u gwneud, fe wnaethoch chi lwyddo i ennill rhwyd o 4 uned betio. Ac ers i chi gasglu 4 uned betio cyn dechrau’r streak sy’n colli, mae hyn yn trosi i gyfanswm o 8 uned betio. Mae hyn yn dangos y pwynt bod dull Martingale yn system risg isel, a all ganiatáu i’r chwaraewr ennill enillion llai ar ôl pob sesiwn chwarae.

Ychydig o Bethau i’w Cofio Am System Martingale yn Roulette

Mae gan strategaeth Martingale ei set ei hun o fuddion, a dyma’r rhesymau pam mae’r strategaeth hon yn boblogaidd ymhlith llawer o chwaraewyr proffesiynol. Un o’r pethau gorau am y strategaeth betio hon yw y bydd yn arwain at enillion yn y mwyafrif o’ch sesiynau roulette. Ond mae pethau’n mynd allan o’r ffordd pan mae betiau’n cael eu dyblu.

Fel strategaeth, mae system Martingale yn well wrth chwarae sesiynau byrrach . Yn seiliedig ar rai profion, byddwch chi’n ennill o leiaf 80 y cant o’ch holl sesiynau chwarae. Ac mae’r siawns o ddod adref mae’r enillydd yn cynyddu pan fyddwch chi’n chwarae am gyfnod byr. Po hiraf y byddwch chi’n chwarae roulette ar-lein gyda’r strategaeth hon, yr uchaf yw’r siawns y byddwch chi’n colli ar y diwedd.

Efallai y bydd cofrestr banc llai yn cyfyngu ar eich siawns . Dylai fod gennych gofrestr banc gweddus fel y gallwch chi ddyblu’ch mentor rhag ofn i chi daro streak sy’n colli. Os oes gennych o leiaf 3 neu 4 yn colli streipiau, yna bydd angen cofrestr banc uwch ar gyfer hynny.

Gall streipiau colli cymedrol i drwm eich methu . Mae’r Martingale yn gweithio orau os yw’r streak sy’n colli yn hylaw, dywedwch 3 neu 4 colled. Ond os bydd y colledion hyn yn mynd hyd at 5 neu fwy, yna bydd y system hon yn tanseilio’ch cofrestr banc ac yn dod â’ch breuddwyd o daro’r jacpot i ben.

Gallwch gynyddu eich siawns o ennill trwy ddewis y gemau roulette i’w chwarae . Os yn bosibl, dewis a chwarae’r Roulette Ewropeaidd dros y fersiwn Americanaidd. Mae’r Roulette Americanaidd yn cynnwys y ‘0’ a ’00’, tra bod ei gymar Ewropeaidd yn arddangos ‘0’ yn unig. Mae’r fersiwn Ewropeaidd yn cynnwys ymyl tŷ o 2.7%, sy’n well o’i gymharu â’i gymar yn America.

Hefyd, y peth gwych am rai o’r gemau Roulette Ewropeaidd hyn yw ei fod yn cynnig nodwedd ‘ildio’ y gellir ei defnyddio fel strategaeth arall i liniaru rhai colledion. Gyda’r nodwedd chwarae hon, efallai y byddwch chi’n colli hanner y mentor yn unig os yw’r bêl yn cwympo ar ‘0’. Gall y nodwedd hon hefyd helpu i wella’ch od wrth chwarae roulette ar-lein, gydag amcangyfrif o 1.35% o ymyl tŷ.

Pwyntiau Siop Cludfwyd:

  • Mae system Martingale yn un o’r strategaethau betio hynaf ac roedd yn boblogaidd yn 18 oed th -century Ffrainc
  • Mae strategaeth roulette Martingale yn strategaeth betio sy’n eich galluogi i ddyblu’ch bet ar ôl colli gêm
  • Defnyddir system Martingale orau ar gyfer dramâu tymor byr, gan roi cyfle i chwaraewyr ennill o leiaf 80 y cant o’r amser
  • Ond fe ddaw pwynt pan fydd chwaraewr yn wynebu streic sy’n colli, gan fwyta i fyny’r enillion bach a enillir ar hyd y ffordd yn y pen draw
  • Bydd system Martingale yn gweithio orau os oes gennych gofrestr banc gweddus, yn ddelfrydol 200 o unedau betio, os ydych chi’n bwriadu gwneud 1 uned y bet
  • Gall chwaraewyr fanteisio ar y system betio hon os gallant chwarae tymor byr er mwyn osgoi streipiau colli trwm, y gwyddys eu bod yn difetha hwyl chwaraewyr

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu