Teigr y Ddraig

Pan fyddwch chi’n chwarae Dragon Tiger gydag arian go iawn

Gêm siawns gyffrous erioed, mae gamblo yn gamp sy’n mynnu cael ei chwarae’n gyfrifol. Mae yna dair rheol sylfaenol y dylech chi eu hystyried i sicrhau eich bod chi’n chwarae’n gall: peidiwch â gosod cyllideb afrealistig, peidiwch byth â chwarae pan fyddwch chi’n feddw, a chadwch eich llygaid ar y wobr fuddugol.

Ar gyfer y rheol gyntaf, pwyswch eich opsiynau ariannol a gosod paramedrau ymarferol oddi yno. O ran yfed alcohol, gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gorgyflenwi. Gall fod yn heriol cadw golwg ar ystyried natur brysur gamblo, felly gallai fod yn ddoeth ildio booze yn gyfan gwbl. Yn olaf, bydd creu targed buddugol yn helpu i gryfhau’ch momentwm a chadw’ch ysbryd yn uchel. O ganlyniad, cewch eich ysbrydoli’n fwy i chwarae’n gyfrifol.

Beth yw Teigr y Ddraig?

Gêm gardiau yw Dragon Tiger a ddatblygwyd yn wreiddiol yn Cambodia. Mae’n cael ei chwarae fel gêm casino byw ac mae wedi dod yn boblogaidd yn fyd-eang yn gyflym. Mae’r gêm yn symud yn gyflym ac yn syml i’w chwarae, ffactor sydd wedi’i gwneud yn ddeniadol i chwaraewyr ledled y byd.

Mae bettors Streak yn cael eu denu at Dragon Tiger oherwydd eu bod yn gallu cadw golwg ar ennill dwylo a gosod eu betiau yn seiliedig ar y wybodaeth honno. Defnyddir dec safonol o 52 cerdyn – dim jôcs na chardiau gwyllt. Yn wahanol i’r mwyafrif o gemau casino, nid yw’r gêm yn cael ei chwarae yn erbyn y deliwr.

Rheolau Sylfaenol Teigr y Ddraig

Yn Dragon Tiger, ymdrinnir ag un cerdyn i safle betio’r Ddraig ac ymdrinnir ag un i safle betio’r Teigr. Dyma’r swydd sydd â’r cerdyn uchaf sy’n ennill. Wrth chwarae, gellir rhoi bet ar unrhyw un o’r ddwy safle hyn neu ar dei.

Mae gan yr ace y gwerth isaf tra bod gweddill y cardiau yn cario eu gwerth arferol. Y brenin yw’r cerdyn gwerth uchaf. Nid yw siwt y cardiau yn cael unrhyw effaith ar ganlyniad y gêm. Os oes tei, collir hanner gwerth y bet os caiff ei roi ar y Ddraig neu’r Teigr.

Strategaeth Sylfaenol Teigr y Ddraig

Wrth chwarae Dragon Tiger, gellir gosod betiau ochr i wella cyfleoedd buddugol. Mae ‘Dragon Big’ a ‘Tiger Big’ yn betiau sy’n cael eu gosod, gan dynnu cardiau gwerth 8 neu fwy. Mae ‘Dragon Small’ a ‘Tiger Small’ yn betiau ar 6 neu lai. Nid oes unrhyw daliadau allan ar gardiau nad ydynt o fewn yr ystod gwerth cywir.

Gellir gosod betiau ar gardiau gwerth od neu hyd yn oed gardiau gwerth naill ai yn safle’r Ddraig neu’r Teigr, er nad yw 7 wedi’i gynnwys ar yr un o’r rhain. Os ymdrinnir â 7, yna collir y bet. Mae betiau ochr ar wahân i’r prif betiau fel y gall chwaraewr wneud y ddau.

Live Dragon Tiger UK

Hanes Teigr y Ddraig

Mae Dragon Tiger yn gêm a ddatblygwyd gyntaf yn Cambodia, Asia. Tyfodd y gêm mewn poblogrwydd ledled Asia ac yn raddol dechreuodd ymddangos mewn casinos mewn rhannau eraill o’r byd. Bellach mae’n un o’r gemau casino mwyaf poblogaidd, ar-lein ac mewn casinos ar y tir.

Mae chwaraewyr yn cael eu denu i’r gêm oherwydd pa mor syml yw chwarae. Mae’n hawdd iawn i ddechreuwr amgyffred ac mae pob drama’n cael ei chwblhau’n gyflym iawn felly nid oes angen gemau hir na strategaethau cymhleth i’w llywio. Mae’r betio hefyd yn broses syml ac mae siawns dda o ennill.

Chwarae Teigr y Ddraig

Gêm casino yw Dragon Tiger y gellir ei chwarae naill ai ar-lein neu mewn casino brics a morter. Bydd y rhai sy’n dewis chwarae ar-lein yn gweld bod rhyngwyneb defnyddiwr syml yn aml sy’n cynorthwyo gydag ystadegau a ffyrdd i helpu chwaraewyr i geisio rhagweld rowndiau’r dyfodol.

Gallai un opsiwn wrth chwarae ar-lein neu mewn casino ar y tir fod yn bet clymu addas, lle mae’r chwaraewr yn betio ar bob cerdyn fod yr un gwerth a siwt ar swyddi teigr a draig. Mae tei o’r un siwt yn bosibl oherwydd bod yr esgid yn dal 8 dec o gardiau i gyd.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu