Texas Hold’em

Pan fyddwch chi’n chwarae Texas Holdem gydag arian go iawn

Waeth bynnag eich technegau, stratagems, neu hoodwinks, mae’n hanfodol parhau i fod yn gyfrifol wrth gamblo. Mae’r rheolau bawd canlynol yn ceisio annog gamblo synhwyrol: sefydlu cyllideb, gosod targed buddugol ar ôl cyfnewid arian a dweud na wrth alcohol. Efallai mai’r olaf yw’r pwysicaf.

Pan fyddwch chi’n gorgyflenwi mewn alcohol, mae eich synhwyrau’n dioddef. Gyda dweud hynny, mae’n well aros yn sobr trwy gydol y gêm. Yn fwy na hynny, bydd creu cyllideb yn eich cadw’n onest ac yn helpu i osgoi gorwario. Yn olaf, mae cael nod mewn golwg yn sicrhau bod gennych rywbeth i chwarae drosto. O ganlyniad, rydych chi’n chwarae’n gyfrifol wrth geisio’ch gwobr.

Beth yw Texas Hold’em?

Diolch i’w gameplay cyffrous, mae Texas Hold’em yn benthyg ei hun yn dda iawn i’r sioe deledu, gan ei gwneud yn ymledu yn eang. Mae’r gêm wedi dod yn amrywiad poker mwyaf poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’r holl selogion poker wrth eu bodd yn ei chwarae ar draws amrywiaeth o lwyfannau ar-lein.

Gellir chwarae poker Texas Hold’em yn y fersiwn glasurol, trwy’r meddalwedd CGA, neu yn y fersiwn FYW. Mae systemau soffistigedig yn caniatáu ichi chwarae gyda grwpwyr go iawn, byw o casino go iawn trwy we-gamera. Gallwch wylio’r crwpier yn dosbarthu’r cardiau ac aros am betiau’r chwaraewr, gan wneud y gêm hyd yn oed yn fwy gwefreiddiol.

Rheolau Sylfaenol Texas Hold’em

Ymdrinnir â 2 gerdyn wyneb i lawr i bob chwaraewr, a rhoddir 5 cerdyn ar y bwrdd. Mae yna 3 dyraniad, gan gynnwys y “fflop”, 1 yr un ar gyfer yr ‘afon’ a “throi”. Y nod yw sicrhau cyfuniad premiwm 5 cerdyn gyda’r 2 gerdyn cychwynnol a 5 cerdyn a rennir.

Os ydych chi’n teimlo bod eich llaw yn bwerus gallwch chi blygu, ffonio neu godi, sy’n digwydd ar draws 4 tro o chwarae betio. Mae’r chwaraewr sydd â llaw cerdyn premiwm yn ennill ar ôl i’r rowndiau gael eu cwblhau. Mae’r gallu i ddefnyddio’ch ‘wyneb pocer’ yn ddefnyddiol, gan ei fod yn argyhoeddi eraill i fforffedu eu stanc i’r pot.

Strategaeth Sylfaenol Texas Hold’em

Mae gwyddoniaduron cyfan wedi’u hysgrifennu dros y blynyddoedd ar sut i ennill y gêm hon. I ddod yn weithiwr proffesiynol go iawn, mae’n rhaid i chi astudio llawer a dod yn gyfarwydd â chyfrifo ods, ac yn anad dim, gwybod pwysigrwydd y swydd sydd wrth y bwrdd ym mhob llaw.

Mae rhai awgrymiadau i ddechreuwyr, ar wahân i brynu llyfr da, yn cynnwys:

  • Dechreuwch wrth fyrddau gyda stanciau isel, gan osgoi’r rhai y mae siarcod yn eu mynychu.
  • Creu amgylchedd cyfforddus a di-wrthdyniad gartref.
  • Byddwch yn amyneddgar iawn wrth aros i’r cardiau cywir chwarae gyda nhw a pheidiwch â chael eich dal mewn emosiynau, yn enwedig ar ôl colli llaw.
Live Texas Hold'em UK

Hanes Texas Hold’em

Tra bod hanes pocer yn dyddio’n ôl bum can mlynedd, mae Texas Hold’em i bob pwrpas yn “newydd-anedig” gan mai dim ond ar ddechrau’r ugeinfed ganrif yr ymddangosodd. Mae cartref yr amrywiad poker hwn yn cael ei ystyried yn Texas, er i’w boblogrwydd esgyn ar ôl ei ymddangosiad yn Las Vegas yn y chwedegau.

Ym 1970, cafodd Texas Hold’em ei gynnwys yn rhaglen enwog World Series of Poker. Ar ddechrau’r wythdegau, fe orchfygodd y casinos Ewropeaidd, ac ers hynny mae wedi dod yn frenin pocer. Heddiw, diolch i’r rhyngrwyd, mae miliynau o chwaraewyr o bob cornel o’r blaned yn cystadlu bob dydd.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu