Услови и услови

Добредојдовте во Казинобл Велика Британија
Овие услови ги опишуваат правилата и прописите за употреба на веб-страницата на Casinoble UK.

Со пристапување до оваа веб-страница, претпоставуваме дека ги прифаќате овие правила и услови во целост. Не продолжувајте да ја користите веб-страницата на Casinoble UK, ако не ги прифаќате сите услови утврдени на оваа страница.

Следната терминологија се однесува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и Известување за одрекување и какви било или сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се однесува на вас, лицето кое пристапува на оваа веб-страница и ги прифаќа условите и условите на компанијата. „Компанијата“, „Самите нас“, „Ние“, „Наши“ и „Нас“, се однесува на нашата компанија. „Партија“, „Партии“ или „Нас“, се однесува и на Клиентот и на нас самите, или на Клиентот
или ние самите. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќањето и разгледувањето на плаќањето потребно за да се преземе процесот на наша помош на Клиентот на најсоодветен начин, без разлика дали преку формални состаноци на одредено времетраење, или какви било други средства, за изразена цел на исполнување на Потребите на клиентот во однос на обезбедувањето на наведените услуги / производи на компанијата, во согласност и со кои се применува, законот што преовладува. Секоја употреба на горенаведената терминологија или други зборови во еднина, множина,
капитализација и / или тој / таа или тие се сметаат за заменливи и затоа се однесуваат на истите.

Колачиња
Вработуваме употреба на колачиња. Со користење на веб-страницата на Casinoble UK, вие се согласувате да користите колачиња во согласност со политиката за приватност на Casinoble UK. Повеќето од современите интерактивни веб-страници користат колачиња за да ни овозможат да ги добиваме деталите за корисниците за секоја посета.

Колачињата се користат во некои области на нашата страница за да се овозможи функционалност на оваа област и леснотија на користење за оние луѓе што ги посетуваат. Некои од нашите партнери / партнери за рекламирање исто така може да користат колачиња.

Лиценца
Освен ако не е поинаку наведено, Казинобл Велика Британија и / или давачи на лиценца ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на Казинобл Велика Британија. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Може да прегледувате и / или печатите страници од https://casinoble.org за ваша лична употреба, предмет на ограничувања утврдени во овие правила и услови.

Не смеете:
Повторно објавете материјал од https://casinoble.org
Продавајте, изнајмувајте или под-лиценцирате материјал од https://casinoble.org
Репродуцирајте, удвојувајте или копирајте материјал од https://casinoble.org

Редистрибуирајте содржина од Casinoble UK (освен ако содржината не е специјално направена за прераспределба).

Хиперврска со нашата содржина
Следниве организации можат да водат до нашата веб-страница без претходно писмено одобрување:

Владини агенции;
Пребарувачите;
Новински организации;
Дистрибутерите на директориуми преку Интернет, кога ќе нè наведат во директориумот, можат да се поврзат со нашата веб-страница на ист начин како што се хиперврз на веб-страниците на другите наведени бизниси; и
Акредитирани деловни системи во светот, освен што бараат непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за прибирање средства кои не можат да стават хиперврска со нашата веб-страница.

Овие организации можат да водат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-страницата се додека врската е:
(а) на кој било начин не е погрешно; (б) не значи лажно спонзорство, одобрување или
одобрување на страната што ги поврзува и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата што ја поврзува страната.

Можеме да разгледаме и одобриме во наша дискреција други барања за врски од следниве видови организации:

најчесто познати извори на информации за потрошувачи и / или деловни активности како што се стопански комори, американски
Здружение на автомобили, ААРП и Унија на потрошувачи;
страници на заедницата dot.com;
здруженија или други групи што претставуваат добротворни организации, вклучително и страници за добротворни цели,
дистрибутери на мрежни директориуми;
интернет портали;
сметководствени, правни и консултантски фирми чии примарни клиенти се деловни активности; и
образовни институции и трговски здруженија.

Ние ќе ги одобриме барањата за врски од овие организации ако утврдиме дека:

(а) врската не би се рефлектирала
неповолно за нас или за нашите акредитирани деловни активности (на пример, трговски здруженија или други организации што претставуваат инхерентно сомневање за видови на деловни активности, како што се можностите за работа дома, нема да смеат да поврзуваат);

(б) организацијата нема незадоволително досие кај нас; (в) придобивката за нас од видливоста поврзана со хиперврската го надминува отсуството на; и (г) кога врската е во контекст на општи информации за ресурси или е на друг начин во согласност со уредничката содржина во билтен или сличен производ што ја продолжува мисијата на организацијата.

Овие организации можат да водат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-страницата се додека врската е:

(а) на кој било начин не е погрешно;
(б) не значи лажно спонзорство, одобрување или одобрување на страната што ги поврзува и нејзините производи или услуги; и
(в) се вклопува во контекстот на страницата што ја поврзува страната.

Ако сте меѓу организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да водите врска до нашата веб-страница, мора да не известите со испраќање е-пошта на [email protected]

Внесете го вашето име, името на вашата организација, информации за контакт (како што се телефонски број и / или адреса за е-пошта), како и URL-то на вашата веб-страница, список со сите URL-адреси од кои имате намера да се поврзете на нашата веб-страница, и список на URL-а (адресите) на нашата страница до кои сакате да ги поврзете. Оставете 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации можат да стават хиперврска со нашата веб-страница како што следува:
Со употреба на нашето корпоративно име; или
Со употреба на униформен локатор за ресурси (веб-адреса) поврзана со; или
Со употреба на кој било друг опис на нашата веб-страница или материјалот што е поврзан со тоа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страницата на страната што ги поврзува.

Нема да биде дозволено користење на логото на Casinoble UK или други уметнички дела за поврзување на отсутен договор за лиценца на трговска марка.

Iframes
Без претходно одобрување и изразено писмено одобрение, не можете да создавате рамки околу нашите веб-страници или да користите други техники кои на кој било начин ја менуваат визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

Резервација на правата
Го задржуваме правото во кое било време и според негово дискреционо право да побараме да ги отстраните сите врски или која било посебна врска до нашата веб-страница. Вие се согласувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница по такво барање. Ние исто така го задржуваме правото да ги измениме овие услови и нејзината политика за поврзување во секое време. Со продолжување на врската до нашата веб-страница, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани и ќе ги почитувате овие правила и услови за поврзување.

Отстранување на врските од нашата веб-страница
Ако најдете каква било врска на нашата веб-страница или која било поврзана веб-страница е непристојна од која било причина, можете да контактирате со нас за ова. Ние ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врските, но нема да имаме обврска да го сториме тоа или да одговориме директно на вас.

Додека ние се трудиме да осигураме дека информациите на оваа веб-страница се точни, не ја гарантираме нивната целосност или точност; ниту се обврзуваме да осигуриме дека веб-страницата останува достапна или материјалот на веб-страницата е ажуриран.

Одговорност за содржината
Нема да имаме никаква одговорност или одговорност за каква било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Вие се согласувате да не обештетите и да нè брани од сите тврдења што произлегуваат или се засноваат на вашата веб-страница. Ниту еден линк (и) не може да се појави на која било страница на вашата веб-страница или во кој било контекст што содржи содржина или материјали што може да се толкуваат како клеветлива, непристојна или криминална, или што прекршува, на друг начин го крши, или се залага за повреда или
друго кршење на, какви било права на трета страна.

Одрекување
Во најголема мера дозволена од важечкиот закон, ние ги исклучуваме сите репрезентации, гаранции и услови во врска со нашата веб-страница и употребата на оваа веб-страница (вклучително, без ограничување, какви било гаранции имплицирани со закон во однос на задоволителен квалитет, соодветност за целта и / или употреба на разумна грижа и вештина). Ништо во ова одрекување нема:

ограничи или исклучи ја нашата или твојата одговорност за смрт или лична повреда како резултат на небрежност;
ограничи или исклучи ја нашата или твојата одговорност за измама или лажно погрешно претставување;
ограничете која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволено според важечкиот закон; или
исклучете која било од нашите или вашите обврски што не можат да бидат исклучени според важечкиот закон.

Ограничувања и исклучувања на одговорност утврдени во овој дел и на друго место во ова одрекување:
(а) се предмет на претходниот став; и
(б) управува со сите обврски што произлегуваат од одрекувањето од одговорност или
во врска со предметот на ова одрекување, вклучувајќи ги и обврските што произлегуваат од договорот, во деликт
(вклучително и небрежност) и за кршење на законската должност.
До колку веб-страницата и информациите и услугите се дадени бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од каква било природа.

Контакт информации
Ако имате било какви прашања во врска со некој од нашите услови, контактирајте не.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu